Meta overweegt Facebook en Instagram in Europa te sluiten

Mark Zuckerberg en team overwegen Facebook en Instagram in Europa te sluiten als Meta de gegevens van Europeanen op Amerikaanse servers niet kan verwerken.

Als Meta niet de mogelijkheid krijgt om gegevens van zijn Europese gebruikers over te dragen, op te slaan en te verwerken op in de VS gevestigde servers, kunnen Facebook en Instagram in heel Europa worden afgesloten, waarschuwde de eigenaar van de sociale mediagiganten naar verluidt in zijn jaarverslag.

Het belangrijkste probleem voor Meta is trans-Atlantische gegevensoverdracht, gereguleerd via het zogenaamde Privacy Shield en andere modelovereenkomsten die Meta gebruikt of gebruikt om gegevens van Europese gebruikers op Amerikaanse servers op te slaan. De huidige overeenkomsten om gegevensoverdracht mogelijk te maken, worden momenteel in de EU zwaar onder de loep genomen.

In zijn jaarverslag aan de Amerikaanse Securities and Exchange Commission waarschuwt Meta dat als er geen nieuw kader wordt aangenomen en het bedrijf niet langer de huidige modelovereenkomsten “of alternatieven” mag gebruiken, het bedrijf “waarschijnlijk” niet langer in staat zal zijn om veel van zijn “belangrijkste producten en diensten” aan te bieden, waaronder Facebook en Instagram, in de EU, volgens verschillende mediaberichten, waaronder in iTWire, de krant The Guardian en Side Line Magazine.

Het delen van gegevens tussen landen en regio’s is cruciaal voor de levering van haar diensten en gerichte reclame, benadrukt Meta.

Daarom gebruikte zij eerder het trans-Atlantisch kader voor gegevensoverdracht, het privacyschild genaamd, als rechtsgrondslag om die gegevensdoorgiften uit te voeren.

Dit verdrag werd echter in juli 2020 nietig verklaard door het Europees Hof van Justitie, vanwege schendingen van de gegevensbescherming. Sindsdien benadrukten de EU en de VS dat ze werken aan een nieuwe of bijgewerkte versie van het verdrag.

Naast het Privacy Shield gebruikt Meta ook zogenaamde modelovereenkomsten, of Standard Contractual Clauses, als primaire wettelijke basis voor het verwerken van gegevens van Europese gebruikers op Amerikaanse servers.

Deze modelovereenkomsten worden eveneens in Brussel en andere delen van de EU onder de loep genomen.

Reactie van Facebook

Toen hij gisteren door City A.M. werd gecontacteerd, ontkende of bagatelliseerde John Nolan, Meta’s in Londen gevestigde leider op het gebied van technische media en reclamecommunicatie, de rapporten niet.

In plaats daarvan deelde hij een verklaring van Nick Clegg, Meta’s VP of Global Affairs and Communications.

Clegg waarschuwde dat “een gebrek aan veilige, beveiligde en legale internationale gegevensoverdracht de economie zou schaden en de groei van datagestuurde bedrijven in de EU zou belemmeren, net zoals we een herstel van Covid-19 nastreven.”

“De impact zou worden gevoeld door grote en kleine bedrijven, in meerdere sectoren,” vervolgde hij.

“Bedrijven hebben duidelijke, wereldwijde regels nodig, ondersteund door de sterke rechtsstaat, om trans-Atlantische gegevensstromen op de lange termijn te beschermen.”

Nick Clegg, VP of Global Affairs and Communications.

“In het ergste geval zou dit kunnen betekenen dat een kleine tech start-up in Duitsland geen gebruik meer zou kunnen maken van een amerikaanse cloudprovider. Een Spaans productontwikkelingsbedrijf zou niet langer in staat kunnen zijn om een operatie in meerdere tijdzones uit te voeren.”

“Een Franse retailer kan merken dat ze niet langer een callcenter in Marokko kunnen onderhouden,” benadrukte Clegg.

Hij voegde eraan toe: “Terwijl beleidsmakers werken aan een duurzame langetermijnoplossing, dringen we er bij regelgevers op aan om een evenredige en pragmatische aanpak te volgen om de verstoring te minimaliseren voor de vele duizenden bedrijven die, zoals Facebook, te goeder trouw op deze mechanismen hebben vertrouwd om gegevens op een veilige en beveiligde manier over te dragen.”

“We volgen de potentiële impact op onze Europese activiteiten op de voet naarmate deze ontwikkelingen vorderen.”

Een woordvoerder van Meta

Na de verklaring van Clegg nam Facebook voor een tweede keer contact op, zoals een woordvoerder van Meta aan City A.M. vertelde: “We hebben absoluut geen wens en geen plannen om ons terug te trekken uit Europa, maar de eenvoudige realiteit is dat Meta, en vele andere bedrijven, organisaties en diensten, vertrouwen op gegevensoverdracht tussen de EU en de VS om wereldwijde diensten te exploiteren.”

“Net als andere bedrijven hebben we de Europese regels gevolgd en vertrouwen we op standaardcontractbepalingen en passende gegevenswaarborgen om een wereldwijde service te exploiteren.”

“Fundamenteel hebben bedrijven duidelijke, wereldwijde regels nodig om trans-Atlantische gegevensstromen op de lange termijn te beschermen, en net als meer dan 70 andere bedrijven in een breed scala van industrieën, volgen we de potentiële impact op onze Europese activiteiten nauwlettend naarmate deze ontwikkelingen vorderen.”

Ierse zaak

Naast de ontwikkelingen in Europa vertelde de Ierse Data Protection Commission meta in augustus 2020 dat het voorlopig had geconcludeerd dat het gebruik van de modelovereenkomsten niet in overeenstemming was met de GDPR.

De verwerking van de Europese gegevens op Amerikaanse servers moest daarom door IDPC worden opgeschort. Dit was echter slechts een voorlopige conclusie, zodat er in feite geen verandering tot stand kwam.

Het bedrijf stapte naar de rechter om het verbod te stoppen, maar rechters oordeelden dat het onderzoek van IDPC kon worden voortgezet.

Het eindoordeel van de waakhond wordt naar verwachting in de eerste helft van dit jaar gepubliceerd. Mocht IDPC inderdaad vaststellen dat de modelovereenkomsten illegaal zijn, dan kan Meta besluiten dat het niet langer haalbaar is om sommige van haar diensten in de hele EU aan te bieden.

Over de Ierse zaak zei Clegg: “De Ierse commissie voor gegevensbescherming is een onderzoek gestart naar door Facebook gecontroleerde gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS en heeft gesuggereerd dat SCC’s in de praktijk niet kunnen worden gebruikt voor gegevensoverdrachten tussen de EU en de VS.”

“Hoewel deze aanpak onderhevig is aan verdere processen, kan het, indien gevolgd, een verreikend effect hebben op bedrijven die afhankelijk zijn van SCC’s en op de online diensten waar veel mensen en bedrijven op vertrouwen,” concludeerde hij.

Bron: cityam

Meta overweegt Facebook en Instagram in Europa te sluiten
Geplaatst op
feb 8, 2022
Categorieën