Terug naar het overzicht

11 juli 2022

Verouderde Teams-vergaderingen automatisch beëindigen

Microsoft Teams komt met een nieuwe functie waarmee vergaderingen automatisch kunnen worden beëindigd als ze als verouderd worden geïdentificeerd. Als een gebruiker de enige deelnemer aan een vergadering is 10 minuten nadat de geplande eindtijd van de vergadering is verstreken, verschijnt er een dialoogvenster in de oproep waarin hem wordt gevraagd de oproep te beëindigen of de melding te sluiten. Als er binnen 3 minuten geen actie wordt ondernomen op het dialoogvenster, wordt de vergadering automatisch beëindigd.

Als er meer dan 1 gebruiker in het gesprek is en/of de geplande eindtijd van de vergadering nog niet is verstreken, wordt de functie niet geactiveerd.

Als de gebruiker de melding negeert, ziet hij deze niet meer voor dezelfde vergadering en loopt hij geen risico meer om automatisch te eindigen.

Dit bericht is gekoppeld aan Microsoft 365 Roadmap ID 96710.

Als een gebruiker de enige deelnemer is aan een vergadering die als verouderd is geïdentificeerd, ziet de gebruiker een dialoogvenster waarin wordt gevraagd de oproep te beëindigen of de melding te sluiten. Als er geen actie wordt ondernomen, wordt de vergadering automatisch beëindigd.

Wanneer dit zal gebeuren

Microsoft zal begin augustus 2022 beginnen met de uitrol naar productie en verwachten begin september te zijn voltooid.

Microsoft zal eind september beginnen met de uitrol naar GCC, GCC-H en DoD en verwachten eind oktober te voltooien.

Bron: pupuweb

Meer weten?

Neem contact op

Tech Updates: Microsoft 365, Azure, Cybersecurity & AI – Wekelijks in je Mailbox.