Terug naar het overzicht

31 juli 2023

Productiviteit Boosten met Cloud & AI Automatisering in Power Automate

Bedrijfsprocesautomatisering is een cruciale strategie om de productiviteit te verhogen. Het stelt niet alleen bedrijven in staat om de output te verhogen, maar het bevrijdt ook medewerkers om zich te concentreren op andere cruciale aspecten van hun werk. In ons huidige digitale bedrijfsklimaat bestaan er nog steeds elektronische versies van ouderwetse papierwerk en tijd consumerende taken zoals het verwerken van facturen, goedkeuren van betalingen en beheren van aankopen. Het is tijd voor bedrijfsprocesautomatisering om de sprong naar de cloud te maken, met behulp van cloud-native tools, raamwerken en zelfs machine learning.

Een introductie tot procesmapping

Veel bedrijven denken hun bedrijfsprocessen te kennen, maar in de praktijk wijken velen af van de oorspronkelijke documentatie. Het gebruik van tools die processen identificeren en optimaliseren is van essentieel belang voor elke vorm van procesautomatisering. Moderne proces mining tools kunnen van deze gelabelde gegevens gebruik maken om processen te identificeren en te verbeteren.

Proces mining geïntegreerd in Power Automate

Met de integratie van Minit, vult Microsoft de kloof tussen oudere technologieën zoals BizTalk Server en de nieuwere low-code tools van Power Automate, terwijl het een basis legt voor toekomstige mogelijkheden gebaseerd op machine learning.

Procesmaps gebruiken om code te bouwen

Het voornaamste voordeel van deze analyse is het ontdekken van mogelijke knelpunten. Zodra deze activiteiten zijn geïdentificeerd, kunt u bepalen of de vertragingen of herhalingen plaatsvinden op een menselijk of softwareniveau, en welk soort middelen ingezet moeten worden om vertragingen te verminderen.

Conclusie

Proces mining is een krachtige tool die niet alleen de risico’s van het automatiseren van handmatige processen vermindert, maar ook inzicht biedt in hoe enterprise applicaties draaien en hoe ze de bedrijfsvoering beïnvloeden.

Toekomst van proces mining: AI?

Een interessant aspect van Power Automate’s proces mining tool is dat het een gerichte grafiek genereert uit de data. Het toevoegen van AI aan proces mining zou ons in staat stellen om rechtstreeks van proceskaart naar code te gaan. Het wordt interessant om te zien hoe deze technologieën zich in de komende jaren zullen ontwikkelen en algemeen beschikbaar worden.

Meer weten?

Neem contact op

Tech Updates: Microsoft 365, Azure, Cybersecurity & AI – Wekelijks in je Mailbox.