Terug naar het overzicht

28 mei 2023

Strategieën, Stappen en Kosten voor een Succesvolle Migratie naar Azure

Steeds meer bedrijven maken de overstap naar cloudcomputing, waarbij Azure vaak de voorkeur geniet voor de migratie van applicaties, data en infrastructuur. De beslissing om naar Azure te migreren is echter nog maar het begin. Een gedegen Azure-migratiestrategie is nodig voor een vlekkeloze en succesvolle transitie. In dit artikel bespreken we wat Azure-migratie inhoudt, waarom het het overwegen waard is, belangrijke overwegingen voor de migratie en de 6 essentiële stappen naar Azure.

Azure-migratie: wat is het?

Azure-migratie houdt in dat applicaties, data en infrastructuur vanaf een on-premises of andere cloudomgeving naar het Azure-cloudplatform worden verplaatst. Azure, een cloudcomputing platform en service van Microsoft, biedt een breed scala aan clouddiensten, waaronder opslag, netwerken en computing. Door naar Azure te migreren, kunnen bedrijven genieten van de vele voordelen van cloudcomputing, zoals kostenbesparing, schaalbaarheid, flexibiliteit en verhoogde veiligheid.

Waarom Azure als jouw belangrijkste cloudprovider kiezen?

Er zijn talloze redenen waarom bedrijven kiezen voor Azure als hun primaire cloudprovider. Enkele voordelen zijn:

 1. Kostenbesparing:
  Het ‘pay-as-you-go’ prijsmodel van Azure betekent dat bedrijven enkel betalen voor de resources die ze gebruiken, wat resulteert in aanzienlijke kostenbesparingen vergeleken met traditionele on-premises infrastructuur die hoge voorafgaande investeringen vereist.
 2. Schaalbaarheid:
  Azure geeft bedrijven de mogelijkheid om resources eenvoudig en snel te schalen naar gelang de behoefte. Hierdoor kunnen bedrijven gemakkelijk pieken in verkeer en groei opvangen zonder extra hardware of infrastructuur aan te schaffen.
 3. Flexibiliteit:
  Azure ondersteunt een ruim aanbod aan programmeertalen, frameworks en tools, waardoor bedrijven de technologieën kunnen kiezen die het beste bij hen passen. Deze flexibiliteit maakt het gemakkelijker om applicaties snel en efficiënt te ontwikkelen en uit te rollen.
 4. Beveiliging:
  Azure is ontworpen met diverse beveiligingslagen, waaronder fysieke datacenterbeveiliging, netwerkbeveiliging, identiteits- en toegangsbeheer en dataversleuteling. Dit helpt bedrijven hun data en applicaties te beschermen tegen cyberdreigingen en voldoet aan wettelijke compliance-vereisten.
 5. Innovatie:
  Azure blijft evolueren en voegt voortdurend nieuwe services en features toe. Dit stelt bedrijven in staat om up-to-date te blijven en te profiteren van opkomende technologieën zoals AI, machine learning en IoT, waardoor ze innovatief kunnen blijven en zich kunnen onderscheiden van hun concurrenten.

Belangrijke overwegingen vóór migratie naar Azure Cloud

Er zijn diverse aandachtspunten die bedrijven in acht moeten nemen voor ze naar Azure migreren:

 1. Applicatieafhankelijkheden:
  Het is belangrijk om de afhankelijkheden van je applicaties te identificeren en hun compatibiliteit met de Azure-omgeving te beoordelen. Je moet begrijpen hoe deze afhankelijkheden in de cloud worden beheerd en de mogelijke impact op de prestaties en functionaliteit van de applicaties inschatten.
 2. Data-overdracht:
  De migratie van data kan zowel tijdrovend als duur zijn. Je moet daarom rekening houden met kosten voor data-overdracht, vereisten voor bandbreedte en mogelijke downtime tijdens het migratieproces. Het is raadzaam om een gedetailleerd data-migratieplan op te stellen om verstoringen tot een minimum te beperken en efficiënte overdracht van kritieke data te waarborgen.
 3. Compliance:
  Je moet er zeker van zijn dat jouw migratie naar Azure voldoet aan de wettelijke en compliance-eisen die specifiek zijn voor jouw sector. Maak jezelf vertrouwd met de compliance-opties die Azure biedt en ontwikkel een solide governance- en compliance-strategie om compliance te behouden na de migratie.
 4. Beveiliging:
  Het is essentieel om de beveiligingsmaatregelen te beoordelen die nodig zijn om data en applicaties in de cloud te beschermen. Zorg dat je het gedeelde verantwoordelijkheidsmodel van Azure begrijpt en evalueer de beveiligingsfeatures van het platform. Implementeer indien nodig extra beveiligingsmaatregelen om gevoelige data te beschermen en privacy te waarborgen.
 5. Skills:
  De migratie naar Azure vraagt om specifieke vaardigheden en expertise. Beoordeel de capaciteiten van je team om te bepalen of de vereiste interne resources beschikbaar zijn of dat het wellicht effectiever is om met een cloudmigratieserviceprovider samen te werken. Investeren in training en ondersteuning van werknemers is cruciaal om een soepele migratie en voortdurend beheer van de Azure-omgeving te garanderen.

Azure-migratie: Strategie, evaluatie en voorbereiding

Het is cruciaal voor bedrijven om hun migratiedoelstellingen vast te stellen en de applicaties, data en infrastructuur te identificeren die ze naar Azure willen verhuizen. Begin met het uiteenzetten van de doelstellingen van de migratie, zoals kostenvermindering, verbeterde prestaties of toegenomen flexibiliteit. Identificeer de applicaties, data en infrastructuur die naar Azure verplaatst moeten worden, rekening houdend met hun relevantie voor jouw bedrijfsdoelstellingen.

 1. Bepaal bedrijfsdoelstellingen:
  Het is cruciaal voor bedrijven om hun migratiedoelstellingen vast te stellen en de applicaties, data en infrastructuur te identificeren die ze naar Azure willen verhuizen. Begin met het uiteenzetten van de doelstellingen van de migratie, zoals kostenvermindering, verbeterde prestaties of toegenomen flexibiliteit. Identificeer de applicaties, data en infrastructuur die naar Azure verplaatst moeten worden, rekening houdend met hun relevantie voor jouw bedrijfsdoelstellingen.
 2. Evaluatie:
  Bedrijven dienen hun huidige omgeving, inclusief applicaties, data en infrastructuur, te evalueren om mogelijke problemen of uitdagingen die zich tijdens de migratie kunnen voordoen, te identificeren. Beoordeel de compatibiliteit met Azure-services en identificeer de noodzakelijke aanpassingen om een naadloze overgang te verzekeren.
 3. Planning en prioritering:
  Op basis van de resultaten van de evaluatie, stel je een gedetailleerd migratieplan op, met tijdlijnen, resources en taken. Prioriteer applicaties, data en infrastructuur op basis van factoren zoals complexiteit, risico en bedrijfsimpact om de optimale volgorde van migratie te bepalen.
 4. Test de migratie:
  Voordat je daadwerkelijk met de migratie start, voer je een testmigratie uit in een gecontroleerde omgeving om mogelijke problemen of uitdagingen te ontdekken. Met deze proefrun kun je problemen proactief aanpakken en het migratieproces optimaliseren om minimale verstoringen te waarborgen.
 5. Migratie:
  Na de voltooiing van de tests, begin je met het daadwerkelijke migratieproces, te starten met de applicaties, data en infrastructuur met de hoogste prioriteit. Volg de migratie nauwgezet om eventuele problemen snel op te lossen en belanghebbenden op de hoogte te houden van de vooruitgang.
 6. Post-migratie validatie:
  Na het afronden van de migratie, voer je een uitgebreide validatie uit om te bevestigen dat alle applicaties, data en infrastructuur correct functioneren in de Azure-omgeving. Controleer de prestaties, beveiliging en compliance, en pak eventuele verschillen aan om een succesvolle overgang te verzekeren.

Hier zijn de zes stappen voor een succesvolle migratie naar Azure:

Het kiezen om over te stappen naar Azure is een grote beslissing en het proces dat eraan voorafgaat vereist een zorgvuldige en strategische planning. Hier zijn de zes stappen die u moet volgen om een succesvolle Azure-migratie te garanderen.

 1. Stap 1: Evalueer uw huidige omgeving
  Voordat u aan het migratieproces begint, is het noodzakelijk om uw bestaande omgeving te evalueren. Dit houdt in dat u de applicaties, data en infrastructuur die u van plan bent te migreren identificeert, evenals mogelijke afhankelijkheden of uitdagingen die tijdens de migratie kunnen optreden. Deze evaluatie helpt u bij het vaststellen van de omvang en complexiteit van uw migratie en zorgt ervoor dat u dienovereenkomstig kunt plannen.
 2. Stap 2: Bepaal uw migratiestrategie
  Azure voorziet in verschillende migratiestrategieën, waaronder lift-and-shift, re-platforming en re-architecting. Lift-and-shift betekent het verplaatsen van uw applicaties en data naar Azure zonder wijzigingen in de onderliggende architectuur. Re-platforming omvat het aanbrengen van minimale wijzigingen in de onderliggende architectuur om te profiteren van Azure’s mogelijkheden. Re-architecting houdt in dat u ingrijpende wijzigingen aanbrengt in de onderliggende architectuur om te optimaliseren voor de cloudomgeving. Kies de migratiestrategie die het best aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen en -middelen.
 3. Stap 3: Plan uw migratie
  Na de evaluatie van uw omgeving en het kiezen van uw migratiestrategie, is het tijd om uw migratieplan op te stellen. Dit plan moet een gedetailleerd tijdschema, een takenlijst en een budget omvatten. Daarnaast dient u prioriteit te geven aan uw applicaties, data en infrastructuur op basis van bedrijfsvereisten en complexiteit.
 4. Stap 4: Test uw migratie
  Het is van cruciaal belang om een migratietest uit te voeren voordat u daadwerkelijk aan de migratie begint. Dit helpt u bij het identificeren van mogelijke problemen of uitdagingen en geeft u de mogelijkheid om noodzakelijke aanpassingen te maken voor de daadwerkelijke migratie. Test uw migratie op kleine schaal alvorens de volledige omgeving te migreren.
 5. Stap 5: Voer de migratie uit
  Na de migratietest kunt u starten met het daadwerkelijke migratieproces. Dit betekent dat u uw applicaties, data en infrastructuur naar Azure verplaatst met de gekozen migratiestrategie. Begin met de applicaties, data en infrastructuur die de hoogste prioriteit hebben en ga verder met de migratie in volgorde van prioriteit.
 6. Stap 6: Valideer uw migratie
  Na voltooiing van de migratie, is het noodzakelijk om een post-migratie validatie uit te voeren om ervoor te zorgen dat alle applicaties, data en infrastructuur correct functioneren in de Azure-omgeving. Elke applicatie moet getest worden om te bevestigen dat deze naar behoren functioneert en eventuele problemen moeten worden opgelost.

Uitdagingen van Azure-migratie

Het proces van migratie naar Azure kan complex en veeleisend zijn en vereist nauwgezette aandacht voor detail. Hieronder volgen enkele van de vaakst voorkomende problemen waarmee ondernemingen te maken kunnen krijgen tijdens het migratietraject:

 1. Beheer van compatibiliteit en afhankelijkheden:
  Een van de meest uitdagende aspecten van Azure-migratie is het waarborgen van compatibiliteit en het managen van afhankelijkheden. Oudere applicaties, software en systemen zijn mogelijk niet gebouwd voor de cloudomgeving en kunnen significante aanpassingen of upgrades nodig hebben om correct te functioneren.
 2. Data migratie:
  Het migreren van data is een ander cruciaal probleem bij de migratie naar Azure. Het overzetten van data kan een complex en tijdrovend proces zijn, met name bij het verplaatsen van grote hoeveelheden data. Het is essentieel om de migratie van data vooraf te plannen en te organiseren om downtime te verminderen en dataverlies te voorkomen.
 3. Beveiliging en compliance:
  Migratie naar Azure vereist strikte naleving van beveiligingsnormen en complianceregels om de privacy en bescherming van data te garanderen. Beveiligingsprotocollen moeten in acht worden genomen om data te beschermen en onbevoegde toegang te voorkomen. Bovendien moeten complianceregels worden nageleefd, zoals HIPAA of GDPR, wat extra stappen in het migratieproces kan vereisen.
 4. Kostenmanagement:
  Migratie naar Azure kan kostbaar zijn en het is noodzakelijk om de kosten effectief te beheren. De kosten kunnen snel oplopen als ze niet nauwlettend worden gecontroleerd, en het kan lastig zijn om de kosten van cloud-workloads te voorspellen. Het is cruciaal om gebruik en kosten te optimaliseren om ervoor te zorgen dat migratie kosten-efficiënt en duurzaam is.
 5. Training en ondersteuning:
  Het migreren naar Azure vergt een nieuwe set vaardigheden en kennis voor IT-personeel en het kan een uitdaging zijn om passende training en ondersteuning te bieden. Adequate training en ondersteuning kunnen ervoor zorgen dat IT-personeel in staat is om de gemigreerde workloads efficiënt te beheren en optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden en voordelen van Azure.

Hoeveel kost migratie naar Azure Cloud?

De prijs voor het migreren naar Azure is afhankelijk van een aantal variabelen, zoals de omvang en complexiteit van uw omgeving, de gekozen migratiestrategie, en de benodigde expertise. Ondernemingen dienen rekening te houden met migratie-gerelateerde uitgaven, waaronder kosten voor datatransfer, downtime, en mogelijke hardware- of software-upgrades.

Overweegt u een overgang naar Azure?

ALTA-ICT is uw betrouwbare partner in deze reis. Met ons team van deskundigen staan we aan uw zijde gedurende het gehele migratietraject – van initiële beoordeling en planning, door migratie, tot na-migratie validatie. Onze dienstverlening omvat een breed scala aan migratiebenaderingen, zoals lift and shift, re-platforming en re-architecting. Samen kunnen we de meest geschikte migratiestrategie selecteren die aansluit op uw bedrijfsbehoeften en -middelen. Bovendien bieden we voortdurende ondersteuning om u te assisteren bij het optimaliseren van uw Azure-infrastructuur en het maximaliseren van uw rendement op investeringen. Aarzel niet om een afspraak met ons te maken voor een kennismakingsgesprek, zodat we jullie behoeften kunnen bespreken.

Meer weten?

Neem contact op

Gerelateerde
blogs

Naar alle blogs

Tech Updates: Microsoft 365, Azure, Cybersecurity & AI – Wekelijks in je Mailbox.