Terug naar het overzicht

04 maart 2024

Bescherming tegen Ransomware: Het Belang van Back-ups

Het uitgebreide Jaarbeeld Ransomware 2023 werpt licht op een significante uitdaging binnen de Nederlandse bedrijfssector: een verontrustend hoog percentage van de organisaties, namelijk 58%, beschikte niet over een back-upsysteem op het moment dat ze slachtoffer werden van een ransomware-aanval. Deze onthulling benadrukt een kritiek gebrek aan voorbereiding en bewustzijn rondom cybersecurity binnen veel bedrijven. Het onderzoek, dat zich concentreert op bedrijven met meer dan 100 medewerkers, toont aan dat geen sector immuun is voor deze dreiging, met name de industrie- en handelssectoren die het vaakst getroffen worden.

Gezien deze situatie, is het cruciaal voor bedrijven om direct actie te ondernemen en hun cybersecurity maatregelen te versterken. Hier zijn enkele stappen die organisaties kunnen nemen:

  1. Investeer in Geavanceerde Back-upoplossingen 💾: Het opzetten van een gedegen back-upstrategie is meer dan alleen het regelmatig opslaan van data. Het gaat om het creëren van een veerkrachtig systeem waarbij data niet alleen veilig is opgeslagen, maar ook snel toegankelijk is in het geval van een noodsituatie. Overweeg het gebruik van cloud-based oplossingen voor een extra laag van redundantie en flexibiliteit. Zorg er ook voor dat de back-upprocedures regelmatig worden getest om de integriteit en effectiviteit ervan te garanderen.
  2. Implementeer Multi-Factor Authenticatie (MFA) 🔐: MFA is een cruciale stap in het beschermen van uw systemen tegen ongeautoriseerde toegang. Door een combinatie van iets dat de gebruiker weet (bijvoorbeeld een wachtwoord), iets dat de gebruiker heeft (zoals een smartphone of een token), en soms iets dat de gebruiker is (biometrische gegevens), wordt de beveiliging aanzienlijk versterkt. MFA helpt om de risico’s die gepaard gaan met gestolen of zwakke wachtwoorden te minimaliseren.
  3. Regelmatige Training en Bewustwordingscampagnes 🚀: Het menselijke element blijft een van de grootste beveiligingsrisico’s. Door werknemers regelmatig te trainen over hoe ze phishing-e-mails kunnen herkennen, veilige wachtwoordpraktijken kunnen toepassen, en hoe ze moeten handelen in het geval van een verdachte activiteit, bouwt u een cultuur van veiligheidsbewustzijn. Dit kan een krachtige verdedigingslinie zijn tegen veelvoorkomende aanvalsmethoden.
  4. Uitgebreide Beveiligingsaudits en Penetratietests met NIS2 🔍: De invoering van de NIS2-richtlijn speelt een sleutelrol in het verhogen van de cyberweerbaarheid van organisaties binnen de EU. NIS2 stelt strengere beveiligingseisen en meldingsplichten voor essentiële en belangrijke entiteiten, waardoor het belang van regelmatige beveiligingsaudits en penetratietests nog meer wordt onderstreept. Deze richtlijn moedigt organisaties aan om hun beveiligingsmaatregelen te versterken en de weerbaarheid van hun systemen tegen cyberaanvallen proactief te evalueren. Het implementeren van NIS2-vereisten in uw beveiligingsstrategie zorgt voor een systematische aanpak voor het identificeren, beoordelen en mitigeren van risico’s, en benadrukt het belang van regelmatige externe en interne beveiligingsevaluaties om aan de regelgeving te voldoen en de digitale infrastructuur te beschermen.
  5. Snelle Incident Responsplannen met EDR ⏱️: Het implementeren van een Endpoint Detection and Response (EDR) oplossing kan een cruciale rol spelen in het versterken van uw incident responsplannen. EDR biedt geavanceerde bewakings- en responsmogelijkheden die helpen bij het snel identificeren, isoleren en neutraliseren van bedreigingen op eindpuntapparaten. Door real-time data-analyse en automatische responsmechanismen kunnen EDR-systemen proactief verdachte activiteiten detecteren en mitigeren voordat ze aanzienlijke schade veroorzaken. Integratie van een EDR-oplossing in uw beveiligingsarchitectuur verhoogt niet alleen de effectiviteit van uw incidentrespons, maar verbetert ook de algehele cyberweerbaarheid van uw organisatie. Dit, in combinatie met gedegen communicatieplannen voor interne en externe stakeholders, zorgt voor een robuuste aanpak in het geval van een cybersecurityincident.

Deze stappen zijn essentieel voor het creëren van een robuuste cybersecuritystrategie. Het Jaarbeeld Ransomware 2023 dient als een wake-up call voor Nederlandse bedrijven om hun digitale veiligheid serieus te nemen en proactief maatregelen te nemen tegen cyberdreigingen.

Voor meer diepgaande inzichten en hulp bij het versterken van uw cybersecuritypositie, nodigen we u uit om contact op te nemen met ons deskundige team. Samen kunnen we werken aan een veiligere digitale omgeving voor uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact op
protecting against ransomware attacks in 2023