Terug naar het overzicht

09 oktober 2023

NIS2: Een Verplichte Stap Richting Betere Cybersecurity

Europese ondernemingen staan onder druk: ze moeten zich dringend aanpassen aan de verscherpte NIS2-beveiligingseisen. Dit gaat niet enkel om wettelijke verplichtingen, maar om de verbetering van IT-beveiliging, iets waar we allemaal baat bij hebben.

Kort samengevat:

  • NIS2 is een vernieuwde EU-richtlijn gericht op het versterken van de cybersecurity van essentiële infrastructuur, en heeft nu betrekking op een breder scala aan bedrijven in verschillende sectoren dan de vorige NIS-voorschriften.
  • Tegen oktober 2024 moeten alle EU-lidstaten deze minimale wettelijke eisen op nationaal niveau implementeren.
  • NIS2 stelt duidelijke normen voor cybersecurity, risicoanalyse, incidentresponsbeheer en beveiliging van de toeleveringsketen.

De EU heeft in 2022 de Network and Information Security (NIS) Richtlijn, die sinds 2016 van kracht is, uitgebreid om te reageren op de groeiende dreigingen voor ‘kritieke infrastructuren’. De vernieuwde NIS2-regelgeving is dit jaar ingegaan.

De initiële NIS-voorschriften waren van toepassing op sectoren zoals energie, gezondheidszorg en transport. NIS2 heeft dit bereik uitgebreid, waardoor ook bedrijven zoals voedselproducenten, elektronicafabrikanten en afvalbeheerbedrijven eronder vallen.

Wat betekent ‘hoogst kritisch’ nu?

Sectoren zoals energie, transport, gezondheidszorg en openbaar bestuur worden nu door de hele EU als ‘hoogst kritisch’ beschouwd.

Tegen oktober 2024 moeten alle EU-lidstaten voldoen aan de minimumeisen voor IT-beveiliging. Als voorbeeld: Duitsland is al ver gevorderd in dit proces, met wetgeving die al in juli 2023 werd voorgesteld.

Wat zijn de nieuwe eisen?

Bedrijven die onder NIS2 vallen, moeten voldoen aan strikte eisen op gebieden zoals cybersecurity, risicoanalyse en crisisbeheer. Er ligt nu ook veel meer nadruk op risicobeheer en beveiliging van de toeleveringsketen.

Hoe kan ALTA-ICT helpen?

Het voldoen aan normen zoals NIS2, SOC2, ISO27001 en anderen kan ontmoedigend lijken. Gelukkig kan ALTA-ICT u hierbij helpen. Met expertise in deze en vele andere regelgevende kaders, staan we klaar om uw organisatie te begeleiden op weg naar volledige compliance en beveiliging. Neem vandaag nog contact met ons op en zorg ervoor dat uw bedrijf voorbereid en beschermd is.

Meer weten?

Neem contact op
NIS2

Tech Updates: Microsoft 365, Azure, Cybersecurity & AI – Wekelijks in je Mailbox.