Terug naar het overzicht

18 oktober 2020

Nederland neemt deel aan Europese Cloud Federatie.

Nederland neemt deel aan het nieuwe initiatief voor een Europese Cloud Federatie. Dit meldt Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het belang van zowel voldoende opslag als een veilige en betrouwbare uitwisseling van data voor maatschappelijke en economische toepassingen neemt steeds verder toe aldus het ministerie. Daarom gaat Nederland deelnemen aan een initiatief van de Europese Commissie om gezamenlijk de Europese cloudinfrastructuur te versterken: de Europese Cloud Federatie. De samenwerkingsovereenkomst is vandaag ondertekend door EU-bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), tijdens de informele Telecomraad.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Gebruik en opslag van data zijn inmiddels een noodzakelijke basis en het belang voor bedrijven, onderzoekers, overheidsorganisaties en uiteindelijk ook consumenten neemt alleen maar toe. Bijvoorbeeld als we data efficiënter willen gebruiken binnen de industrie, willen delen tussen sectoren en inzetten voor de zorg, om betere diagnoses te kunnen stellen. Er zijn echter ook zorgen over voldoende grip op strategische en gevoelige data. Vandaar dat ik diverse Nederlandse initiatieven ondersteun, maar ook binnen Europa wil samenwerken, omdat de kansen en risico’s van de digitale economie grensoverschrijdend zijn.”

In Nederland zijn diverse initiatieven al aan de slag met het adresseren van deze kansen en het in kaart brengen van risico’s. Zo werkt de zogenoemde Online Trust Coalitie in publiek-privaat verband aan het vergroten van transparantie en vertrouwen in de cloudmarkt. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden werken daarnaast in de Data Sharing Coalition aan makkelijk, veilig en betrouwbaar datadelen tussen sectoren. Ook is vorig jaar, mede door het ministerie van EZK, de Nederlandse AI Coalitie opgericht om op dat specifieke thema samen te werken.

GAIA-X

Ook andere EU-lidstaten werken aan het verbeteren van de cloudinfrastructuur. Zo is er het private Duits-Franse initiatief GAIA-X. GAIA-X ontwikkelt standaarden om zo het aanbod van clouddiensten in Europa te verrijken. Het ministerie van EZK ondersteunt verschillende Nederlandse bedrijven die zich hierbij willen aansluiten en zet zich in om de Nederlandse belangen rond het initiatief te borgen. De Europese Cloud Federatie brengt deze en andere initiatieven bij elkaar.

Bron: executive-people

Meer weten?

Neem contact op

Tech Updates: Microsoft 365, Azure, Cybersecurity & AI – Wekelijks in je Mailbox.