Terug naar het overzicht

14 februari 2024

Hoe CIS v8 & NIS2 ISO 27001 Versterken: Een Strategische Synergie

In de wereld van informatiebeveiliging staan organisaties voortdurend voor de uitdaging om hun gegevens effectief te beschermen tegen steeds evoluerende bedreigingen. ISO 27001, een internationaal erkende norm voor informatiebeveiligingsbeheer, biedt een uitgebreid raamwerk voor het beschermen van gevoelige bedrijfsinformatie. Echter, met de introductie van de Center for Internet Security (CIS) Controls versie 8, en NIS2 ontstaat er een unieke kans om ISO 27001 verder te versterken en aan te vullen.

De Synergie Tussen CIS v8 en ISO 27001

CIS Controls v8 biedt een reeks best practices voor cyberverdediging die specifiek zijn ontworpen om te helpen bij het identificeren en mitigeren van de meest voorkomende aanvallen op systemen en netwerken. Wanneer CIS Controls worden geïntegreerd met een ISO 27001-beheersysteem, ontstaat er een robuuste synergie die organisaties in staat stelt een meer holistische benadering van informatiebeveiliging te hanteren.

Versterking van Beveiligingsbeleid en -Procedures

ISO 27001 legt een sterke nadruk op het opstellen van een beveiligingsbeleid en bijbehorende procedures. Door CIS v8-controls te integreren, kunnen organisaties hun beleid en procedures verfijnen met specifieke acties en technieken die de beveiliging van hun informatiesystemen verbeteren.

Risicobeoordeling en Behandeling

Een kernaspect van ISO 27001 is het uitvoeren van risicobeoordelingen om de bedreigingen voor bedrijfsinformatie te identificeren en te beoordelen. CIS v8 kan deze beoordelingen aanvullen door gerichte controles te bieden die specifiek zijn ontworpen om de risico’s van de meest voorkomende en impactvolle cyberdreigingen te verminderen.

Continue Verbetering

ISO 27001 benadrukt het belang van continue verbetering binnen het beveiligingsbeheersysteem. De dynamische en aanpasbare aard van CIS v8-controls stelt organisaties in staat hun beveiligingsmaatregelen voortdurend te evalueren en te verfijnen, wat leidt tot een steeds sterker wordend beveiligingspostuur.

Veel gestelde vragen

 1. Wat is CIS v8 en hoe verschilt het van eerdere versies?
  • CIS v8 (Center for Internet Security Controls versie 8) biedt een bijgewerkte set van beveiligingscontroles die zijn ontworpen om organisaties te helpen zich te verdedigen tegen de meest voorkomende cyberaanvallen. Vergeleken met eerdere versies legt CIS v8 meer nadruk op cloud- en mobiele technologieën, en vereenvoudigt het de implementatie voor een breed scala aan organisaties.
 2. Hoe ondersteunt ISO 27001 organisaties bij het beheren van informatiebeveiliging?
  • ISO 27001 is een internationale standaard voor informatiebeveiligingsbeheersystemen (ISMS). Het biedt een raamwerk voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, onderhouden en continu verbeteren van een ISMS. Het helpt organisaties om hun informatiebeveiligingsrisico’s systematisch te beheren, inclusief bedreigingen, kwetsbaarheden en impacts.
 3. Wat houdt de NIS2-richtlijn in en voor wie is het van toepassing?
  • NIS2 is de bijgewerkte versie van de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn van de EU, die nieuwe en strengere cybersecurity-eisen stelt aan essentiële en belangrijke entiteiten in sectoren zoals energie, vervoer, gezondheid en digitale infrastructuur. Het doel is om de cybersecurity weerbaarheid en incidentrespons capaciteiten in de hele EU te verhogen.
 4. Kunnen CIS v8 en ISO 27001 samen worden gebruikt om NIS2-compliance te bereiken?
  • Ja, de combinatie van CIS v8 en ISO 27001 kan organisaties helpen bij het bereiken van NIS2-compliance. CIS v8 biedt specifieke technische controles die de beveiligingspraktijken versterken, terwijl ISO 27001 een beheersraamwerk biedt voor het overkoepelende informatiebeveiligingsbeheersysteem. Samen bieden ze een krachtige aanpak voor het verbeteren van de algehele cybersecurity weerbaarheid en het voldoen aan de vereisten van NIS2.
 5. Hoe beginnen organisaties met de integratie van CIS v8, ISO 27001 en NIS2 in hun beveiligingsstrategie?
  • Organisaties kunnen beginnen door hun huidige beveiligingsstatus te beoordelen tegen de CIS v8-controles en de vereisten van ISO 27001. Dit helpt bij het identificeren van lacunes in hun beveiligingsmaatregelen. Vervolgens moeten ze prioriteit geven aan de implementatie van controles en processen die de grootste impact hebben op hun beveiligingshouding en NIS2-compliance ondersteunen. Het is aan te raden om met deskundige adviseurs of beveiligingsdienstverleners samen te werken om de integratie en uitvoering te optimaliseren.

Conclusie

De integratie van CIS v8 en NIS2 biedt een toegankelijke en haalbare weg voor kleinere bedrijven om hun informatiebeveiliging aanzienlijk te verbeteren. Hoewel de implementatie van de volledige ISO 27001-norm een uitgebreid en mogelijk ontmoedigend proces kan zijn voor kleinere organisaties, bieden de CIS v8 controles praktische en gerichte maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun cybersecurity te versterken zonder de noodzaak van grote investeringen of uitgebreide infrastructuur.

NIS2, gericht op het verhogen van de cyberweerbaarheid binnen de EU, stelt specifieke eisen aan bedrijven die als essentieel worden beschouwd, maar biedt ook waardevolle richtlijnen die nuttig kunnen zijn voor kleinere bedrijven die streven naar een betere beveiliging. Door zich te richten op de implementatie van CIS v8 controles, kunnen kleinere bedrijven concrete stappen zetten om hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen te verhogen en tegelijkertijd werken aan de naleving van relevante aspecten van NIS2.

Beveiligingsfundament voor MKB: CIS v8 & NIS2 met ALTA-ICT

ALTA-ICT erkent de unieke uitdagingen waar kleinere bedrijven voor staan bij het navigeren door het complexe landschap van informatiebeveiliging. Wij zijn toegewijd aan het bieden van ondersteuning en begeleiding bij het implementeren van CIS v8 controles en het begrijpen van de implicaties van NIS2, om een solide basis te leggen voor beveiliging die kan evolueren en groeien met uw bedrijf. Neem contact met ons op voor deskundige ondersteuning om ervoor te zorgen dat uw beveiligingsstrategie niet alleen voldoet aan de huidige normen, maar deze zelfs overtreft, ongeacht de grootte van uw organisatie.

Meer weten?

Neem contact op
CIS v8 and ISO 27001