Terug naar het overzicht

07 maart 2024

Ontdek de NIS2-richtlijn: Versterk Je Digitale Weerbaarheid

In een tijdperk waarin digitale transformatie centraal staat, is het versterken van onze cyberweerbaarheid essentiëler dan ooit. De Network and Information Security Directive, beter bekend als de NIS2-richtlijn, speelt een cruciale rol in deze missie. Deze richtlijn beoogt de digitale en economische weerbaarheid van Europese lidstaten aanzienlijk te verhogen, met een speciale focus op de bescherming tegen digitale (cyber)risico’s die onze netwerk- en informatiesystemen bedreigen.

NIS2-Richtlijn: Een Startpunt voor Verhoogde Digitale Weerbaarheid 🚀

 • Doel van NIS2: Versterken van digitale en economische weerbaarheid in de EU.
 • Focus: Aanpak van cyberrisico’s voor kritieke systemen, zoals internet en betalingsverkeer.

Wie Wordt Geraakt door NIS2? Extra Weerbaarheidseisen voor Bepaalde Sectoren 🛠️

De NIS2-richtlijn identificeert specifieke sectoren en organisaties die als essentieel of belangrijk worden beschouwd voor onze nationale veiligheid en economie. Hieronder valt uiteen hoe deze classificatie werkt:

 • Essentiële Entiteiten:
  • Sectoren: Grote organisaties in sectoren uit bijlage 1 hieronder.
  • Criteria: Minimaal 250 werknemers, óf een jaaromzet van €50 miljoen en een balanstotaal van €43 miljoen of meer.
 • Belangrijke Entiteiten:
  • Sectoren: Middelgrote organisaties in sectoren uit bijlage 1 en middelgrote/grote organisaties in sectoren uit bijlage 2 hieronder.
  • Criteria: 50 of meer werknemers, óf een jaaromzet en balanstotaal van €10 miljoen of meer.

NIS2 organisaties

Mkb en NIS2: 🏪

Vraag je je af of jouw mkb hieronder valt? Hoewel micro- en kleine bedrijven meestal buiten de boot vallen, kunnen ze alsnog aangewezen worden als hun dienstverlening cruciaal is. Dit geldt ook voor specifieke kleine aanbieders in de digitale sector.

Belangrijke Verplichtingen onder NIS2:

 • Zorgplicht: Entiteiten moeten zelf een risicobeoordeling uitvoeren en passende maatregelen nemen.
 • Registratieplicht: Verplichte registratie voor een Europees overzicht van alle entiteiten onder de NIS2.
 • Meldplicht: Incidenten die de dienstverlening verstoren, moeten binnen 24 uur gemeld worden.
 • Toezicht: Entiteiten komen onder het toezicht te staan voor de naleving van de richtlijn.

Kortom, de NIS2-richtlijn brengt nieuwe eisen en verplichtingen met zich mee voor organisaties binnen de EU om de digitale veiligheid te waarborgen. Het is cruciaal om te weten waar jouw organisatie staat en hoe je aan deze nieuwe richtlijnen kunt voldoen.

Belang van Compliance: Jouw Route naar Versterkte Weerbaarheid 🛡️

Om je organisatie’s naleving van de NIS2-richtlijn te beoordelen en je cyberweerbaarheid te versterken, voer de NIS2 QuickScan. Deze stap is cruciaal, niet alleen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen maar ook om een solide basis te leggen voor het beschermen van je organisatie tegen cyberdreigingen. Door te voldoen aan de NIS2-richtlijn, bescherm je niet alleen je eigen organisatie, maar draag je ook bij aan de collectieve veiligheid en stabiliteit van onze digitale economie.

Afsluiting: Stap in de Toekomst van Cyberweerbaarheid met NIS2 🚀

Te midden van de groeiende cyberdreigingen biedt de NIS2-richtlijn een essentiële basis voor organisaties om hun digitale veiligheid te verbeteren. Het moment is aangebroken om proactief te handelen en je te wapenen voor een veiligere digitale omgeving. Ben je klaar om je digitale weerbaarheid te versterken? ALTA-ICT staat klaar om je te ondersteunen.

Meer weten?

Neem contact op