Terug naar het overzicht

26 november 2023

Microsoft 365 Governance: Uw Bedrijfsgids

In het digitale tijdperk is governance binnen Microsoft 365 van cruciaal belang geworden voor bedrijven. Met meer dan een miljoen bedrijven wereldwijd die dagelijks afhankelijk zijn van Microsoft 365, is het belangrijk om te begrijpen wat governance inhoudt, waarom het essentieel is, en hoe u effectieve governanceplannen kunt vormen.

Wat is Governance in Microsoft 365?

Governance binnen Microsoft 365 omvat een uitgebreid scala aan activiteiten en processen die gericht zijn op het effectief beheren van gegevens en IT-middelen. Dit houdt in dat u nauwkeurig weet waar uw gevoelige gegevens zich bevinden, dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot deze gegevens, en dat u proactief beveiligingsincidenten voorkomt. Het strekt zich uit van het implementeren van strikte beveiligingsprotocollen en het naleven van wettelijke regelgeving tot meer routineuze taken zoals het correct benoemen van mappen en het beheren van gebruikersrechten. Governance binnen Microsoft 365 zorgt ervoor dat uw organisatie niet alleen beveiligd is, maar ook efficiënt en in overeenstemming met de vereiste standaarden functioneert.

Waarom is Microsoft 365 governance Belangrijk?

  • In de afgelopen twee jaar is er een stijging van 47% geweest in incidenten die betrekking hadden op onbedoeld dataverlies of opzettelijke data-exfiltratie.
  • Meer dan 70% van de medewerkers heeft toegang tot gegevens die ze niet zouden moeten hebben, wat het belang van geautomatiseerde governance benadrukt.

De Uitdagingen van Governance

  • De complexiteit van Microsoft 365, met meer dan 30 applicaties en diensten, brengt uitdagingen met zich mee voor IT-afdelingen en andere afdelingen in termen van toezicht en beveiliging.
  • Gevoelige gegevens worden vaak gedeeld via berichtenplatforms zoals SharePoint, Teams en Outlook, wat zorgvuldige distributie van gegevens vereist.

Beheer van Gevoelige Gegevens

  • Governance tools zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot belangrijke gegevens in SharePoint, OneDrive of Exchange.
  • Bestaande beveiligingsmaatregelen moeten worden ondersteund door governance beste praktijken om datalekken te voorkomen.

Compliance en Regelgeving in Europa

  • Voor Europese bedrijven is naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) van essentieel belang. Deze regelgeving vereist strikte beheersing en bescherming van persoonsgegevens.
  • Governance binnen Microsoft 365 moet worden ingericht om te voldoen aan deze Europese regels, waarbij zorgvuldige aandacht wordt besteed aan gegevensopslag, -verwerking en -toegang.
  • Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun gebruik van Microsoft 365-producten in overeenstemming is met deze regelgeving om boetes en juridische complicaties te voorkomen.

Governanceplanning en Levenscyclusbeheer

  • Effectief levenscyclusbeheer van gegevens en applicaties is cruciaal voor elke organisatie die Microsoft 365 gebruikt. Dit beheer omvat het volledige spectrum van het creëren tot het uiteindelijk verwijderen of archiveren van gegevens en applicaties. Bedrijven dienen strategieën te ontwikkelen voor het adopteren van nieuwe applicaties, het updaten of vervangen van bestaande tools, en het afstoten van verouderde of ongebruikte software. Daarnaast is het belangrijk om duidelijke regels op te stellen voor gegevensbehoud, zoals hoe lang bepaalde soorten gegevens bewaard moeten worden en wanneer ze verwijderd of gearchiveerd moeten worden. Dit alles moet gebeuren binnen de kaders van compliance en beveiliging, waarbij gegevensbescherming en privacywetgeving in acht genomen worden.

Conclusie

Goede governance binnen Microsoft 365 is geen eenmalige actie, maar vereist continue inspanning en betrokkenheid. ALTA-ICT kan uw organisatie helpen bij het opzetten van effectieve governanceplannen, het beheren van compliance en het waarborgen van gegevensbeveiliging binnen uw Microsoft 365-omgeving. Met onze expertise bent u verzekerd van een veilige en efficiënte digitale werkplek.

Neem contact op met ALTA-ICT voor deskundige ondersteuning bij het inrichten van uw Microsoft 365 governance.

Meer weten?

Neem contact op
Microsoft 365 governance