Terug naar het overzicht

10 maart 2024

De Ultieme Gids voor Microsoft 365: Beveiliging en Compliance

In de wereld van vandaag, waarbij bijna iedereen wel eens een spreadsheet heeft gebruikt, is de kans groot dat je bekend bent met Microsoft 365. Met 46% van de wereldmarkt in handen volgens Statista, is Microsoft 365 een van de meest populaire office suites in gebruik. Van Word tot Teams en van Excel tot SharePoint, de suite omvat maar liefst 14 verschillende apps die ontworpen zijn om jouw werk makkelijker en veiliger te maken. Laten we dieper ingaan op hoe Microsoft 365 jouw data beschermt en aan compliance vereisten voldoet.

Microsoft 365 en zijn gedeelde verantwoordelijkheidsmodel 👫

 • Beheer door Microsoft: Van de fysieke infrastructuur in de cloud tot de apps zoals Teams, Microsoft zorgt voor een veilige omgeving.
 • Jouw verantwoordelijkheden: Als gebruiker ben je verantwoordelijk voor jouw informatie, data beveiliging en het beheren van accounts en identiteiten.

Wat betekent Beveiliging en Compliance in Microsoft 365? 🔐

 • Beveiliging: Gericht op het beschermen van data tegen interne en externe bedreigingen. Denk hierbij aan threat detection, access management en risk management.
 • Compliance: Het naleven van beleid, regels en procedures voor datamanagement en bescherming, inclusief relevante data beschermingsregelgevingen.

Top Beveiligings- en Compliancefuncties in Microsoft 365 🌟

Identiteit en Toegangsbeheer (IAM)

 • Seamless user experience: Eenmaal ingelogd, hebben gebruikers toegang tot alles wat hun profiel toestaat, zonder secundaire logins.
 • Unified identity management: Beheer gebruikersidentiteiten en -rechten vanuit één centrale database.
 • Role-based access control (RBAC): Vereenvoudig het gebruikersbeheer door toegangsrechten te bepalen op basis van de rol van de gebruiker binnen de organisatie.

Threat Protection

 • Microsoft Sentinel: Een geavanceerde SIEM-functie die automatisch gegevens logt, correleert en analyseert om cyberdreigingen te detecteren en automatisch te reageren.
 • Microsoft Defender’s XDR: Zoekt proactief naar bedreigingen en beveiligingslekken in je Microsoft 365-omgeving om cyberaanvallen automatisch te beperken.

Informatiebescherming

 • Dataclassificatie: Catalogiseert automatisch data zodat je belangrijke informatie kunt classificeren en gevoelige informatie kunt beschermen.
 • Data loss prevention (DLP): Beschermt gevoelige data zoals financiële records en persoonlijke gegevens van werknemers.

Beveiliging en Risicobeheer

 • Information barriers: Voorkomt communicatie tussen bepaalde groepen en gebruikers om de vertrouwelijkheid te waarborgen.
 • Customer lockbox: Geeft jou volledige controle over wie toegang heeft tot jouw data in de Microsoft 365 cloud.

Microsoft 365 Security Best Practices 📝

 • Multifactor authenticatie inschakelen: Voor een veiligere login.
 • Regelmatig updates en patches toepassen: Om bekende kwetsbaarheden te dichten.
 • Gebruik maken van advanced threat protection (ATP): Om je netwerk te beschermen tegen malware en phishing.
 • Data loss protection implementeren: Om gevoelige informatie te beschermen en te voldoen aan regelgevingen zoals HIPAA.

Integreer met Microsoft 365 Apps 🤝

 • Exchange: Beschermd door Microsoft’s Exchange Online Protection service.
 • OneDrive: Maakt gebruik van 256-bit AES encryptie om opgeslagen data te beschermen.
 • SharePoint: Een webgebaseerd document- en samenwerkingsplatform met dezelfde beveiligingsmaatregelen als Microsoft 365.
 • Teams: Ondersteunt chat en videoconferenties met uitgebreide beveiligingsfuncties.

Bescherm Je Microsoft 365 Data met Backup oplossing van ALTA-ICT🛡️

Terwijl Microsoft 365 uitstekende beveiligingsfuncties biedt, valt de ultieme verantwoordelijkheid voor het beschermen van je data bij jou. Het implementeren van een robuuste Microsoft 365-back-upoplossing, is essentieel voor het snel herstellen van je organisatie’s data en systemen na een cyberaanval of ransomware-aanval. Neem voor een kennismakingsgesprek gerust contact met ons op. We helpen u graag verder met de juiste oplossingen om te voldoen aan wetgevingen zoals NIS2.

Meer weten?

Neem contact op
Beveilig Microsoft 365 data