Terug naar het overzicht

11 mei 2024

De Nieuwe e-mailvereisten voor E-mailbezorging bij Gmail

E-mail blijft een cruciale communicatietool, zowel voor persoonlijke interacties als voor bedrijfsvoering. Onlangs heeft Gmail, een van de grootste e-maildiensten wereldwijd, nieuwe vereisten geïntroduceerd die impact hebben op hoe jouw e-mails worden afgeleverd. Hieronder vind je alles wat je moet weten over deze belangrijke updates. 📧✨

Overzicht van de Nieuwe Vereisten

  • Verificatieprocessen: Gmail heeft zijn beleid voor SPF (Sender Policy Framework), DKIM (DomainKeys Identified Mail), en DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) aangescherpt. Deze verificaties helpen te verzekeren dat e-mails echt van de vermeende afzender komen. 🛡️
  • Verbeterde filters: Met de nieuwe updates zal Gmail geavanceerdere algoritmes gebruiken om spam en phishing pogingen beter te herkennen. Dit betekent dat e-mails die deze filters niet passeren, waarschijnlijk niet in de inbox van de ontvanger terechtkomen. 🚫📬

Wat Betekent Dit voor Bedrijven?

  • E-mail deliverability: Voor bedrijven betekent dit dat ze hun e-mailauthenticatiemethoden moeten herzien om te zorgen dat hun communicatie als legitiem wordt herkend door Gmail’s filters.
  • Marketingstrategieën: Marketingteams moeten mogelijk hun strategieën aanpassen om te voldoen aan de nieuwe eisen van Gmail, zodat hun e-mails niet als spam worden gemarkeerd.

Actiestappen

  • Controleer je SPF-, DKIM- en DMARC-records: Zorg ervoor dat deze correct zijn ingesteld en geüpdatet volgens de nieuwste richtlijnen van Gmail.
  • Test je e-mails: Voer regelmatig tests uit om te controleren hoe je e-mails presteren en of ze de inbox bereiken. Gebruik tools zoals e-mailprestatietests om te zien hoe je e-mails worden ontvangen.
  • Blijf op de hoogte: De e-mailtechnologie en -standaarden zijn voortdurend in ontwikkeling. Houd de laatste updates bij, niet alleen van Gmail, maar ook van andere grote e-maildiensten.

Afsluiting

Met de nieuwe e-mailvereisten van Gmail is het cruciaal voor iedereen die regelmatig e-mails verzendt, om hun methoden te updaten en te optimaliseren. Bedrijven moeten hun e-mailauthenticatiemethoden herzien om aanpassingen te maken die zorgen dat hun e-mails de inbox bereiken. Blijf voorop in e-mailmarketing door je aan te passen aan deze cruciale wijzigingen. Voor meer diepgaande hulp en een gratis analyse van je huidige e-mailstrategie, neem contact op met ALTA-ICT. 🎯✉️

Meer weten?

Neem contact op
Gmail nieuwe e-mailvereisten