Terug naar het overzicht

19 maart 2024

5 Onmisbare Beveiligingspraktijken voor Azure Resources

In de snel evoluerende wereld van cloudcomputing is de beveiliging van Azure-resources een topprioriteit voor elk bedrijf. De toename van cloudgebaseerde dreigingen vereist dat organisaties proactief maatregelen nemen om hun gegevens en services te beschermen. Hieronder vind je vijf essentiële beveiligingspraktijken die elke organisatie zou moeten implementeren om hun Azure-omgeving veilig te houden.

1. Multifactor Authenticatie (MFA) Vereisen en Toegang Beperken 🚀

 • Gebruik conditionele toegang: Implementeer beleid voor conditionele toegang en wijs vertrouwde locaties toe.
 • Verplicht MFA: Zorg voor sterke wachtwoordbeleidsregels en vereis regelmatige wachtwoordwijzigingen.
 • Monitor MFA-verbindingen: Verifieer dat MFA-verbindingen vanuit een vertrouwde bron of IP-bereik komen.

2. Voorzichtig zijn met het Verlenen van Uitgebreide Privileges 🛡️

 • Beperk het aantal bevoorrechte gebruikers: Wijs alleen roltoewijzingen met voorrechten toe aan een beperkt aantal gebruikers.
 • Volg het principe van minimale bevoegdheden: Geef individuen alleen de minimale toestemmingen die nodig zijn om hun taken uit te voeren.
 • Controleer toegang: Beperk cloudtoegang tot alleen vertrouwde IP-adressen en noodzakelijke services.

3. Gebruik Key Vaults of een Secrets Management Oplossing 🔑

 • Bewaar gevoelige referenties veilig op een plek waar ze moeilijk te stelen zijn door dreigingen van binnen of buiten.

4. Sta Geen Onbeperkte Uitgaande Toegang tot het Internet toe 🌐

 • Configureer regels en instellingen: Definieer cloudregels om uitgaand verkeer veilig te beheren en te filteren.
 • Beperk toegang: Beperk cloudtoegang exclusief tot vertrouwde IP-adressen en noodzakelijke services.
 • Voeg beveiliging toe via een proxy-laag: Gebruik proxyservicelagen om een extra beveiligingslaag toe te voegen.

5. Voer Continu Scans uit voor Shadow IT Resources 🕵️

 • Implementeer continue scanning: Gebruik tools en processen om ongeautoriseerde of onbekende IT-resources binnen Azure-omgevingen te scannen.
 • Versterk incidentrespons: Integreer inzichten van asset management in strategieën voor incidentrespons.

Veiligheid in de cloud is een voortdurende inspanning die waakzaamheid, proactieve strategieën en de nieuwste beveiligingstechnologieën vereist. Door deze best practices te implementeren, kunnen organisaties een stap voor blijven op bedreigingen en hun Azure-resources effectief beschermen.

Meer weten?

Neem contact op
securing Azure cloud resources